Jak poznat neplodné dny a rizika metody

Jak poznat, kdy jsou neplodné dny a jaké jsou rizika nepřiměřeného důvěřování v tuto metodu?

Neplodné dny a rizika

Jednou z metod planování rodiny je metoda křesťanského plánování rodiny. Tato metoda vychází z poznání ženského cyklu a určuje tak dny, kdy je žena neplodná a tedy neexistuje riziko těhotenství. Tyto dny jsou vypočítávány na základě pozorování a zaznamenávání různých projevů v těle jako například teploty, povrchového a hloubkového slizu nebo dalších signálů, které žena pozoruje u sebe každý den. Veškeré tyto informace se zaznamenávají do kalendáře a na základě nich se pak dny neplodnosti určují a určují se také dny s větším nebo menším množstvím rizik.

Nicméně, tato metoda není stoprocentně spolehlivá a metoda se stává velmi rizikovou, pokud se na ni příliš spoléháte a nedodržujete ji přesně. Mezi rizika patří především to, že člověk se může mýlit v rozpoznání neplodných dní, které mohou být ovlivněny vlivy jako například stres, nemoc nebo změna prostředí. Dalším rizikem je, že v případě nepřesného určení neplodných dnů může dojít k nechtěnému těhotenství a také nevyužívání jiných metod antikoncepce může mít nežádoucí následky.


poceti

Produkty pro PODPORU PLODNOSTI v AKCI ➡️

Jak poznat, kdy jsou neplodné dny

Pro mnoho žen je otázka, kdy jsou neplodné dny, velmi důležitá z ohledu plánování těhotenství. Existují různé metody, které pomohou určit, kdy jsou tyto dny. Nejčastější jsou:

Kalendářová metoda

Při této metodě musí žena pravidelně zapisovat délku svých menstruačních cyklů po několik měsíců. Poté může odhadnout, kdy bude mít další menstruaci. Ovulace bývá 14 dní před nástupem menstruace, takže pokud si od této doby odečteme 3 až 4 dny, máme větší šanci určit neplodné dny.

Bazální teplota

Bazální teplota se měří každé ráno, hned po probuzení, před vstáním z postele a začátkem jakéhokoli pohybu. Teplotu si žena zapisuje a sleduje změny během menstruačního cyklu. Ovulace nastává, když teplota poroste o 0,2 – 0,5 stupně Celsia, takže větší šanci na určení neplodných dnů máme v první polovině cyklu než v druhé polovině.

Cervikální hlenu

Cervikální sliz se vylučuje z děložního čípku a jeho konzistence se mění během menstruačního cyklu. V plodných dnech má sliz konzistenci bahenního papíru a vytváří se šňůra při vytahování mezi prsty, neplodné dny jsou charakterizovány pevnějším slizem.

Jaké jsou rizika nepřiměřeného důvěřování v tuto metodu?

Metoda určování neplodných dnů může být poměrně spolehlivá, když je prováděna správně. Nicméně existuje několik rizik, která by měly být zohledněna při plánování těhotenství nebo pokud nechceme otěhotnět:

Chyby při měření

Nejčastější chybou při měření bazální teploty je, že některé faktory ovlivňují teplotu, jako jsou alkohol, stres, nemoci nebo i pouhé olejové kapky v noci na rtu. Z tohoto důvodu by měl být měřen celý cyklus, aby se minimalizovalo riziko chyby.

Nestabilita cyklu

Někdy menstruační cyklus není pravidelný, což může vést k nepřesnému určení neplodných dnů pomocí kalendářové metody. Nestabilitu cyklu může způsobit např. stres, cestování nebo dietní změny. Z toho důvodu je důležité věnovat pozornost změnám v těle a používat i další metody k určení ovulace.

Počet neplodných dnů

Neplodné dny mohou být ve skutečnosti plodné, protože spermie mohou přežít v těle ženy až 5 dnů. Proto by tato metoda neměla být používána jako jediná forma antikoncepce, pokud nechceme otěhotnět.

Uvedené informace ukazují, že určování neplodných dnů má svá rizika a chyby. Pro větší spolehlivost by tedy měla být používána v kombinaci s jinými metodami, jako jsou například kondom nebo antikoncepční pilulky.

Zdrojový článek: https://americanpregnancy.org/preventing-pregnancy/fertility-awareness/

Jak poznat, kdy jsou neplodné dny?

Existuje několik způsobů, jak zjistit, kdy jsou u ženy neplodné dny. Nejpoužívanější metodou je sledování menstruačního cyklu. První den menstruace je prvním dnem cyklu a poslední den menstruace je posledním dnem cyklu. Většinou se ovulace vyskytuje uprostřed cyklu, tedy asi 14 dní před další menstruací. Během ovulace se vyskytuje největší pravděpodobnost otěhotnění, proto jsou dny před a po ovulaci nejpředovzatnějšími dny pro početí.

Dalším způsobem je sledování bazální tělesné teploty. Bezprostředně po ovulaci se tělesná teplota zvedne a konstantně zůstává vyšší až do další menstruace. Tuto metodu je však poměrně obtížné a náročné sledovat.

Jaké jsou rizika nepřiměřeného důvěřování v tuto metodu?

Riziko chybného výpočtu ovulace

Existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit menstruační cyklus, jako jsou stres, nemoci, změna klimatu a mnoho dalších. Tyto faktory mohou způsobit, že ovulace nastane dříve nebo později, než by se podle kalendáře měla vyskytnout. Pokud se tak stane, může způsobit neplánované těhotenství nebo naopak promarněné dny pro početí.

Riziko nepravidelného menstruačního cyklu

Ne všechny ženy mají pravidelný menstruační cyklus, což může být důsledkem hormonální nerovnováhy nebo jiných faktorů. V takovém případě není metoda kalendářování spolehlivá a může dojít k nežádoucím následkům.

Riziko sexuálně přenosných infekcí

Používání metody kalendářování a nechráněného pohlavního styku může zvyšovat riziko sexuálně přenosných infekcí, jako jsou HIV, chlamydie, syfilis a další.

tehotenstvi

Otěhotnění mimo plodné dny – jak je to možné?

Otěhotnění se obvykle předpokládá v době kolem ovulace, kdy je žena plodná. Avšak mnoho žen si klade otázku, zda je možné otěhotnět i mimo tyto plodné dny.

Jak funguje menstruační cyklus?

Pro pochopení této problematiky je třeba si nejprve osvětlit, jak funguje menstruační cyklus. Cyklus začíná prvním dnem menstruace a končí dnem před další menstruací. Průměrná délka cyklu je 28 dní, ale může se lišit od ženy k ženě. V době ovulace vylučuje vaječník žluté tělísko, které produkuje hormon progesteron a zajišťuje přípravu dělohy na přijetí oplodněného vajíčka. Bez oplodnění se žluté tělísko rozpadne a dochází k menstruaci.

Je možné otěhotnět mimo plodné dny?

I když jsou plodné dny pravděpodobnější čas pro otěhotnění, není to jediná možnost. Spermie přežijí v těle ženy až pět dní a v období blízkém ovulaci mohou dojít k oplodnění i několik dní před vlastní ovulací. Také se může stát, že se ovulace posune díky různým faktorům, jako je stres nebo změna životního stylu.

Aby se minimalizovalo riziko otěhotnění mimo plodné dny, je dobré si vést menstruační kalendář a sledovat, kdy může být ovulace. Pro zajištění větší spolehlivosti můžete použít tzv. metodu symptotermální, při které sledujete několik různých příznaků těla, jako je teplota, konsistence hlenů či změna cervikálního hrdla.

Zdroj: Wikipedia

podpora plodnosti

Jak poznat neplodné dny:

  • Měřit bazální teplotu a sledovat tělesné příznaky
  • Používat ovulační testy
  • Sledovat menstruační cyklus a určovat den ovulace

Rizika nepřiměřeného důvěřování:

  • Neověřená přesnost metody měření
  • Možnost nepřesného určení dne ovulace
  • Riziko náhodného těhotenství
  • Zvýšené riziko sexuálně přenosných infekcí

Produkty pro PODPORU PLODNOSTI v AKCI ➡️

Kategorie – Jak otěhotnět

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno