Co umí roční dítě: Milestony a vývojové fáze

Milé roční dítě je jistěmezi nejzajímavějšími vývojovými fázemi dítěte. Ve věku jednoho roku dítě začíná pronikat do světa a objevuje mnoho nových věcí, jako jsou hmaty, chůze a řeč. Ovládnutí těchto dovedností jsou pro dítě zásadní a posilují jeho sebevědomí a nezávislost.

Zde jsou některé z důležitých milníků ve vývoji ročního dítěte:

 • Chůze – dítě se učí stát na nohy, držet rovnováhu a nakonec samostatně chodit.
 • Řeč – dítě se učí používat slova a stavět věty.
 • Hrát si – dítě se učí hrát si s hračkami a poznávat svět kolem sebe.
 • Jídlo – dítě začíná jíst samostatně a ochutnávat nová jídla.

Vývojové fáze dítěte v prvním roce života jsou:

 • Novorozenecká fáze – první měsíce života, kdy dítě potřebuje nejvíce péče a pozornosti rodičů.
 • Fáze objevování – dítě začíná objevovat svět kolem sebe a učí se nové dovednosti.
 • Fáze učení se – dítě se učí řeči, chůzi, hrám a dalším dovednostem, které mu umožní být samostatným.
 • Fáze individuality – dítě začíná rozvíjet svou osobnost a projevovat emoce.

Je tedy důležité, aby si rodiče byli vědomi důležitosti těchto milníků a fází ve vývoji dítěte a aby jim pomohli v tom, co potřebují, aby se mohli rozvíjet a růst.

děti

Co umí roční dítě: Milestony a vývojové fáze

Milestones pro roční dítě

Rok je velmi důležitým obdobím v životě dítěte, kdy dochází k mnoha změnám a vývoji dovedností. První rok života se často označuje jako „rok prvních“ věcí, kdy dítě začíná projevovat své schopnosti a začíná se rozvíjet. Níže uvádíme několik významných milníků, na které by měli rodiče být připraveni:

 • Dítě začíná aktivně komunikovat, používat slova a gesta, aby sdělilo své potřeby.
 • Začíná se pokoušet chodit, přidržuje se nábytku a postupně si zlepšuje stabilitu a rovnováhu.
 • Začíná přebírat a uchopovat objekty a objevuje, jak je používat.
 • Začíná se projevovat emocionálně, například pláče, když mu něco nevyhovuje, nebo usmívá na lidi, kteří se mu líbí.
 • Začíná rozpoznávat tvary, barvy a textury.
 • Začíná být schopný dodržovat jednoduchá pravidla a pokyny.

Vývojové fáze ročního dítěte

Kromě výše uvedených milníků se dítě v průběhu prvního roku života nachází v několika vývojových fázích:

Fáze objevování a učení se

Během této fáze se dítě aktivně snaží pochopit svět kolem něj a učí se, jak funguje. Začíná si uvědomovat své tělo, provádí jednoduché experimenty a objevuje nové způsoby, jak používat různé věci kolem sebe.

Fáze vývoje jazyka a komunikace

Tuto fázi lze nazvat také jako „rok prvního slova“. Dítě se učí slova a používá je k vyjádření svých potřeb a touhy. Snaží se také pochopit, co mu řeknou ostatní a začíná rozvíjet schopnost porozumět jazyku.

Fáze pohybu a mobility

Během této fáze se dítě začíná pokoušet chodit, uchopovat předměty a používat je ke svým účelům. Postupně si také zlepšuje koordinaci a zlepšuje svou fyzickou zdatnost.

Fáze emocionálního a společenského rozvoje

V této fázi dítě začíná rozpoznávat situace, kdy se cítí šťastné, smutné nebo zlobné. Také se učí, jak interagovat s druhými lidmi, jak rozpoznávat emoce u ostatních a jak si budovat sociální vztahy.

Závěr

První rok života je klíčovým obdobím v životě dítěte, kdy se dítě začíná rozvíjet a učit nové věci. Rodiče by měli být připraveni na to, že dítě bude mít mnoho milníků a bude se nacházet v několika vývojových fázích. Je důležité, aby rodiče poskytovali dítěti potřebnou podporu a stimulaci, aby mu pomohli při jeho rozvoji.

Odkaz na příspěvek o vývojových fázích dítěte v USA: https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Co umí roční dítě: Milestony a vývojové fáze

Fyzický vývoj

V průběhu prvního roku života prochází dítě mnoha fyzickými změnami a vývojem.

 • Zvedá hlavu a hrudník, když leží na břiše
 • Obracejí se na boky, natočí se na břicho a zpět
 • Zvedají se, aby si sedli
 • Stojí, když se podpírají
 • Chodí, když se drží

Kognitivní vývoj

Rozvoj myšlení a paměti jsou také důležité pro vývoj dítěte během jeho prvního roku života.

 • Učí se reagovat na zvuky a mluví prvními slovy
 • Zdrojového kódu jazyka se naučí rozeznat zvuky
 • Naučí se identifikovat rodinu a blízké osoby
 • Vyvíjí smysl pro humor

Sociální a emocionální vývoj

Během prvního roku života se také rozvíjí důležité sociální a emocionální schopnosti.

 • Začnou se smát a usmívat na ostatní lidí
 • Naučí se identifikovat rodinu a blízké osoby
 • Začnou projevovat náklonnost k lidem, kteří se o ně starají
 • Učí se empatii a sdílení s ostatními

žena

Roční dítě – co je zapotřebí vědět

Co je důležité vědět o ročním dítěti

Vývojové mezníky ročních dětí

V průběhu prvního roku života prochází dítě rychlým vývojem a dosahuje řady důležitých vývojových mezníků. Mezi ně patří například schopnost sedět bez opory, plazit se, stát na nohou či mluvit první slova.

Strava a spánek u ročních dětí

Důležitou součástí zdravého vývoje ročního dítěte je také jeho strava a spánek. V této fázi se již mohou děti přikrmovat různými druhy potravin, avšak na hlavní podíl na jejich stravě stále připadá mateřské mléko nebo umělá výživa. Kromě toho je také důležité dbát na dostatečný a kvalitní spánek.

Poruchy spánku u ročních dětí

U některých dětí mohou v této fázi vývoje nastat poruchy spánku, jako například noční můry nebo nedostatek spánku. Zároveň se může stát, že dítě ráno vstává příliš brzy a rodiče mají potíže s jeho uspáváním večer.pro děti

Co umí roční dítě: Milestony a vývojové fáze

 • Rozvíjí se jazykové schopnosti a začíná mluvit jednoduchá slova
 • Získává lepší kontrolu nad tělem a dokáže samo sedět, plazit se a stát se na nohy
 • Začíná si hrát s náčiním a poznávat svět kolem sebe
 • Do jídla začíná samo hrabat a samo se naučí pít z hrníčku
 • Začíná projevovat emoce a učí se komunikovat
 • Výrazně se zlepšuje jemná motorika a dokáže si přenášet věci z ruky do ruky
 • Začíná projevovat zájem o své okolí a učí se objevovat nová místa a situace
 • Začíná se rozvíjet inteligence a dokáže postupně řešit jednoduché úkoly a problémy

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Kategorie – Hračky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno