Hyperaktivita u dětí

Hyperaktivita u dětí: Jak rozpoznat a adekvátně řešit problémy

Co je hyperaktivita?

Hyperaktivita je porucha pozornosti a impulzivity, která se projevuje nadměrnou aktivitou a nedostatečnou pozorností. Bývá diagnostikována zejména u dětí a mladistvých a může se projevovat v různé míře a formě.

Jak poznat hyperaktivitu u dítěte?

Příznaky hyperaktivity se často liší dle věku a osobnosti dítěte, nicméně některé z obecných znaků mohou být:

 • neklid a nadměrná aktivita
 • potíže s koncentrací a pozorností
 • impulzivní chování – dítě se třeba nedokáže ovládat a reaguje podle aktuálního impulsu
 • potíže se zapojením do kolektivu

Je důležité si uvědomit, že tyto příznaky jsou v měřítku dětského chování běžné. Pokud si však všimnete, že se tyto neduhy pozorovatelně projevují dlouhodobě, měly by vás nasměrovat ke konzultaci s odborníkem.

Jak řešit problémy s hyperaktivitou?

Řešení hyperaktivity bývá založeno na individuálním přístupu s ohledem na konkrétní příčiny a symptomatologii poruchy. Léčba může zahrnovat:

 • farmakoterapii – užívání léků s cílem upravit nežádoucí příznaky
 • psychoterapii – např. behaviorální terapii, která zkoumá příčiny chování a zaměřuje se na nácvik nových dovedností a postojů
 • rodinnou terapii – zahrnuje spolupráci s celou rodinou a pomáhá například zvládnout stres v rodině a vztahové problémy
 • psychopedagogickou podporu – pomoc školních psychologů a pedagogů, např. v podobě individuálních vzdělávacích plánů či designovaného vzdělávacího stylu

Je nezbytné si uvědomit, že řešení hyperaktivity vyžaduje trpělivost a spolupráci všech zainteresovaných osob – dítěte, rodiny a odborníků. Dětská hyperaktivita není „chyba“ v chování, ale porucha, která vyžaduje úpravu a přístup na míru.

Autor: N. S.


děti

Hyperaktivita u dětí: Jak rozpoznat a adekvátně řešit problémy

Hyperaktivita je stav charakterizovaný nadměrnou aktivitou a neschopností soustředit se na určitou činnost. Tento problém mnohdy postihuje děti, jejichž činnost bývá snížená a vymykají se jejich návyky běžné pro jejich věk. Hyperaktivita může být způsobena mnoha faktory včetně genetické dispozice, nedostatečného spánku nebo stravovacích návyků.

Jak poznat hyperaktivitu u dítěte

Známky hyperaktivity u dítěte jsou různorodé a mohou se lišit v závislosti na věku dítěte. Mezi nejvýraznější příznaky patří:

 • Nadměrná aktivita
 • Neschopnost koncentrace na určitou činnost
 • Úzkost nebo napětí
 • Nedostatek spánku
 • Poruchy chování

Pediatři obvykle používají diagnostické testy, které pomáhají rozpoznat hyperaktivitu. Pokud je podezření na hyperaktivitu, měli byste se co nejdříve obrátit na odborníka, který vám pomůže s řešením problému.

Adekvátní řešení problému hyperaktivity u dětí

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci dětem s hyperaktivitou. Mezi nejčastější patří:

 • Léky
 • Speciální terapie
 • Změna stravy
 • Změna životního stylu

Některé děti s hyperaktivitou potřebují léky, aby se dokázaly soustředit a snížily svou úzkost. Speciální terapie může též pomoci, ať už se jedná o psychoterapii nebo terapii vedenou pedagogem. Změny v životním stylu a stravovacích návycích mohou též velmi pomoci.

Hyperaktivita dítěte může být pro rodinu velkým problémem, ale pokud se včas obrátíte na odborníka, může být řešitelná. Na internetu najdete mnoho užitečných informací, pokud se potřebujete dozvědět více o této tématice. Například v článku „Hyperactivity in Children: What You Need to Know“ na webu American Academy of Pediatrics se dozvíte, jak může být hyperaktivita spojena s dalšími zdravotními problémy a jak ji správně léčit.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Hyperaktivita u dětí – často kladené otázky

1. Co je hyperaktivita u dětí?

Hyperaktivita je neurovývojová porucha, kterou charakterizuje nadměrná aktivita, nedostatek pozornosti a impulzivní chování. Hyperaktivita je diagnostikována u některých dětí jako porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), ale u jiných se vyskytuje samostatně.

2. Jaké jsou příznaky hyperaktivity?

Příznaky hyperaktivity u dětí mohou zahrnovat nadměrnou aktivitu a energii, neschopnost se dlouho soustředit na úkoly nebo hry, impulzivní chování a mluvení, časté rušení druhých nebo nerozvážné rozhodnutí.

3. Jaké jsou adekvátní způsoby řešení problémů s hyperaktivitou?

Existuje několik způsobů, jak adekvátně řešit problémy s hyperaktivitou u dětí. Můžete se obrátit na odborníka jako je psycholog nebo psychiatr, kteří pomáhají při řešení problémů s hyperaktivitou. Pokud má dítě diagnostikovanou hyperaktivitu, může mu být předepsána farmakoterapie. Rodiče nebo učitelé mohou rovněž pomoci dětem s hyperaktivitou tak, že na dítě uplatní konkrétní metody chování, nebo výukové programy, které jim pomohou soustředit se. Důležité je, aby se dítěti dostávalo dostatek pozitivního posilování a podpory, které mu pomohou rozvíjet jeho pozitivní schopnosti.

žena

Hyperaktivní dítě: jak mu pomoci?

Co to znamená mít hyperaktivní dítě?

Hyperaktivita je porucha chování, která se projevuje zvýšenou aktivitou, neschopností soustředění a impulzivitou. Děti s touto poruchou chování mohou mít problémy s učením, sociálními vztahy a samoregulací.

Jak pomoci hyperaktivnímu dítěti?

Existuje několik postupů, jak pomoci hyperaktivnímu dítěti, včetně změny jídelníčku, užívání léků a terapeutických technik. Doporučuje se také, aby dítě mělo strukturovaný den a bylo zapojeno do fyzických aktivit.

Doporučení pro rodiče s hyperaktivním dítětem

Je důležité, aby rodiče porozuměli, že hyperaktivita není způsobena špatnou výchovou a často vyžaduje odbornou pomoc. Rodiče by měli hledat podporu od odborníků a zařadit strategie pro usnadnění života svému hyperaktivnímu dítěti.

Chcete-li se dozvědět více o hyperaktivitě u dětí, navštivte tentokrát Wikipedii.

pro děti

Hyperaktivita u dětí: Jak rozpoznat a adekvátně řešit problémy

• Hyperaktivita je syndrom, který může ovlivňovat chování dětí a jejich schopnost se soustředit.

• Některé příznaky hyperaktivity zahrnují nadměrnou aktivity, impulsivitu, problémy s pozorností a neschopnost udržet pozornost na jednom úkolu.

• Diagnózu hyperaktivity mohou stanovit pouze kvalifikovaní odborníci.

• Existují různé způsoby léčby hyperaktivity, včetně farmakoterapie, psychoterapie, změn v životním stylu a podpůrných programů.

• Většina dětí s hyperaktivitou může být úspěšně řízena s pomocí vhodných léčebných postupů a podpůrných opatření.

• Rodiče a pečovatelé mohou pomoci svým dětem s hyperaktivitou tím, že vytvářejí strukturované a příjemné prostředí a poskytují pravidelnou podporu a povzbuzení.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Kategorie – Hračky

Předchozí článekKdy začít pracovat s dítětem na jeho řečových dovednostech❤️
Další článekJe otěhotnění možné během menstruace: jak to funguje?
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno