Jak podpořit tvůrčí myšlení u dětí – tipy pro rodiče i učitele

Podpora kreativity u dětí je jednou z nejdůležitějších úloh rodičů i učitelů. Děti mají vrozený potenciál k tvůrčímu myšlení a je důležité rozvíjet jejich schopnosti a podněcovat jejich zvídavost.

Následují tipy a nápady, jak podpořit tvůrčí myšlení dětí:

 • Dovolte dětem být samostatnými. Dovolte jim hrát si a objevovat svět na vlastní pěst. Zvažte, zda nechat dítě experimentovat a zkoušet nové věci s minimálním zásahem od dospělých.
 • Naslouchejte dětem a kladěte otázky. Pozorně poslouchejte, co dítě říká a ptáte se na jeho nápady. Takto podněcujete dítě k dalšímu uvažování a rozvijíte jeho schopnosti formulovat vlastní nápady.
 • Nabídněte různé materiály a hry. Poskytujte dětem různé materiály a hry k vytváření, tvoření nebo malování. Někdy stačí jen jednoduchý materiál, jako je papír, tužky a lepidlo pro rozvinutí fantazie a kreativity.
 • Podporujte řešení problémů. Děti se naučí být kreativní tím, že hledají řešení problémů. Když budou mít děti problém, nechte je myslet a nabídněte několik možností řešení. Podpořte je v nalezení vlastních řešení a nenechte se svádět k řešení jejich problémů za ně.
 • Podávejte pozitivní zpětnou vazbu. Chválete děti za kreativní řešení a podávejte pozitivní zpětnou vazbu. Tím se posiluje jejich sebevědomí a motivace k dalším tvůrčím aktivitám.

Snažte se dát dětem prostor pro rozvíjení vlastního tvůrčího myšlení a podporujte je v každodenním životě. Tím pomůžete rozvíjet jejich schopnosti, ať už jsou to výtvarné, hudební nebo jiné.

děti

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Jak podpořit tvůrčí myšlení u dětí – tipy pro rodiče i učitele

Co je tvůrčí myšlení a proč je důležité?

Tvůrčí myšlení je proces, kterým děti hledají nové a inovativní řešení problémů. Je to klíčový faktor pro úspěch v dnešním světě, ať už se jedná o práci nebo vzdělání.

Děti s tvůrčím myšlením jsou schopné přemýšlet kriticky, hledat nové nápady a prokazovat inovativní řešení problémů.

Jak podpořit tvůrčí myšlení u dětí?

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit tvůrčí myšlení u dětí. Zde jsou některé z nich:

1. Dávejte dětem možnost experimentovat a objevovat. Dětem se musí dát prostor k experimentování s novými nápady a k objevování nových věcí. Pokud dáte dětem prostor, aby zkoumaly a experimentovaly, budou se cítit více motivované a budou mít více zájmu o nové nápady.

2. Umožněte dětem pracovat v týmu. Práce v týmu je skvělý způsob, jak podpořit tvůrčí myšlení. Děti se naučí sdílet své myšlenky a řešit problémy společně s ostatními.

3. Dávejte příklad a buďte kreativní. Když dáváte příklad a ukazujete, jak si aplikovat tvůrčí myšlení v běžném životě, děti se stanou motivovanějšími a budou chtít být kreativnější.

4. Poskytujte dětem rozmanité zdroje informací. Umožnění přístupu ke širokému spektru informací, od knih po webové stránky a společenské sítě, umožňuje dětem objevovat nové zdroje pro tvůrčí myšlení.

Výhody tvůrčího myšlení u dětí

Podpora tvůrčího myšlení u dětí má řadu výhod:

1. Vylepšuje se kritické myšlení a rozhodování. Tvůrčí myšlení u dětí pomáhá zlepšit jejich schopnost analyzovat problémy a hledat řešení.

2. Podporuje se čtenářská gramotnost a schopnost psaní. Děti, které se učí hodnotit a hledat nové myšlenky, jsou lepší v čtení a psaní.

3. Děti se naučí být vynalézavé a zvýší se jejich sebevědomí. Děti, které jsou schopné vymýšlet nové nápady a inovativní řešení, budou mít vyšší sebevědomí a sebeúctu.

Závěr

Podpora tvůrčího myšlení u dětí je klíčová pro úspěch v dnešním světě. S větším počtem dětí, kteří ovládají tvůrčí myšlení a jsou schopni řešit problémy kreativně, se zvyšují šance na úspěch.

Zdroj: https://www.edutopia.org/article/creativity-21st-century-skill

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Jak podpořit tvůrčí myšlení u dětí – tipy pro rodiče i učitele

Tipy pro rodiče:

 • Umožněte dětem volbu při řešení problémů, podporuje to jejich rozhodování a samostatnost.
 • Vytvořte prostor pro kreativitu – dětem poskytněte možnost experimentovat, tvořit nové věci a objevovat.
 • Poskytněte dětem dostatečnou svobodu a neomezujte je příliš. Nenechte je jen sledovat zadaný scénář.
 • Pomozte jim pochopit, že chyby jsou přirozenou součástí učení a že všechny pokusy vedou k určitému poznání.

Tipy pro učitele:

 • Umožněte dětem samostatně pracovat a vytvořit si vlastní nápady. Podporujte jejich kreativitu a neomezujte je.
 • Poskytněte dětem průvodce a inspiraci, ale ne řešení.
 • Vytvořte prostor pro tvořivost a experimentování dětí.
 • Vytvořte příznivé prostředí pro sdílení nápadů a řešení problémů. Podporujte týmovou spolupráci a interakci mezi žáky.

jak děti

Jak rozvíjet kreativitu u dětí

Proč je důležité rozvíjet kreativitu u dětí?

Kreativita je důležitá v životě každého člověka, a to nejen pro umělecké profese. Rozvíjení kreativity u dětí má vliv na celkový rozvoj osobnosti a přispívá k řešení problémů, inovativnosti a schopnosti vyjádřit se. Kreativní myšlení také podporuje sebedůvěru a pocit kompetence u dětí.

Jak rozvíjet kreativitu u dětí?

Existuje řada způsobů, jak rozvíjet kreativitu u dětí. Jedním z nich je dát jim prostor pro tvůrčí činnosti, jako je malování, kreslení, modelování, psaní nebo hraní divadla. Důležité je také podporovat děti v jejich zájmech a koníčcích a nebránit jim v experimentování a zkoušení nových věcí.

Dalším způsobem je využít techniky brainstormingu, kde dětem dáváme prostor pro spontánní myšlení bez kritiky a omezování. Můžeme také motivovat děti k hledání nových řešení a nápadů, a to například formou her a soutěží.

Závěr

Kreativita je důležitá dovednost, která přináší mnoho výhod pro celkový rozvoj osobnosti. Rozvíjení kreativity u dětí se tak vztahuje i k budoucímu úspěchu v životě. Pokud chceme podpořit kreativitu u dětí, můžeme jim dát prostor pro tvůrčí činnosti, podporovat je v jejich zájmech a motivovat je k hledání nových řešení.

Outbound link: Více o kreativitě na Wikipedii

pro děti

Jak podpořit tvůrčí myšlení u dětí – tipy pro rodiče i učitele

 • Dávejte dítěti volnost v rozhodování a experimentování
 • Podporujte dítě v jeho zájmech a zálibách
 • Nabídněte mu různé aktivity, které rozvíjí tvořivost
 • Používejte nekonvenční metody učení, např. hraní a her
 • Ptejte se dítěte na jeho nápady a názory
 • Podporujte rozvoj jeho fantazie a kreativity
 • Vytvořte prostředí, které podporuje tvořivost a inovace
 • Ukažte dítěti, že i chyby mohou být cennou zkušeností a příležitostí ke zlepšení
 • Umožněte dítěti přístup ke zdrojům informací a technologií
 • Buďte pozitivním vzorem v tvořivosti a inovaci

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Kategorie – Pro maminky

Předchozí článekKojící polštář: Jak zvolit ten, který bude pro vás a vaše dítě nejlepší.🍼
Další článekJak dětská kytara Fisher Price může rozvíjet hudební dovednosti vašeho dítěte
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno