Jak podpořit vývoj dítěte ve věku 18 měsíců?

Pokud máte dítě ve věku 18 měsíců, jistě se zajímáte o to, jak ho správně podpořit ve vývoji. Zde jsou některé způsoby, jak můžete pomoci vašemu dítěti růst a rozvíjet se:

1. Hrátky a hry s dítětem – Hrátky jsou pro děti v tomto věku velmi důležité. Hrajte si s nimi, abyste podpořili jejich rozvoj motoriky, řeči a interakce s ostatními lidmi.

2. Čtení knih – Čtení knih dětem pomáhá rozvíjet řečové schopnosti a fantazii. Pro děti ve věku 18 měsíců jsou ideální knihy s obrázky a jednoduchými větami.

3. Podpora nezávislosti – Nechte vaše dítě dělat některé věci samo, jako je oblékání, stolování nebo uklízení po sobě. To pomáhá rozvíjet jejich schopnosti a nezávislost.

4. Cvičení – Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na tělesný a duševní vývoj dítěte. Hýbejte se s ním, hrajte si na zahradě nebo choďte na procházky.

Pamatujte si, že každé dítě se vyvíjí jinak a vlastním tempem. Důležité je podpořit jejich iniciativu a umožnit jim zkoumat svět kolem sebe.

děti

Jak podpořit vývoj dítěte ve věku 18 měsíců?

Motorický vývoj

V tomto věku by dítě již mělo být schopno stát se samo, chodit, lézt a dokázat hrát s míčem. Aby pomohli vašemu dítěti v jeho motorickém vývoji, můžete mu nabídnout různé hračky a aktivity. Například malování, hraní si s míčem, lezení po skluzu a další podobné aktivity. Tyto aktivity pomohou rozvíjet svaly a zároveň i koordinaci.

Jazykový vývoj

Děti v tomto věku začínají pronášet svá první slova. Aby pomohli vašemu dítěti v jeho jazykovém vývoji, měli byste s ním mluvit co nejvíce. Je dobré bavit se s ním v běžné komunikaci a nevadí, když mu i někdy odpovíte na jeho slova. Vhodná jsou i předčítání pohádek a zpívání písniček, což dítěti pomáhá rozvíjet jeho jazykovou zručnost.

Kognitivní vývoj

Dětský mozek je velmi citlivý na nové vjemy a podněty. Aby pomohli vašemu dítěti v jeho kognitivním vývoji, můžete mu poskytnout různé hračky, které ho stimulují. Například puzzle, stavebnice nebo zvířátka. Důležité je však dbát na to, aby hračky byly vhodné pro jeho věk a aby mu umožňovaly uspokojovat jeho zvídavost.

Sociální vývoj

Dítě se v tomto věku začíná učit spolupracovat s ostatními a učí se také socializaci. Aby pomohli vašemu dítěti v jeho sociálním vývoji, můžete ho vést k tomu, aby se učilo sdílet své hračky a dokázalo si hrát s ostatními dětmi. Vhodné jsou také dětské skupinky, jako například mateřské školy, kde se dítě může potkat s jinými vrstevníky.

Vývoj dítěte v tomto věku je velmi důležitý a je důležité mu v této fázi pomoci. Vyhledání kvalitních zdrojů může být velmi užitečné, a proto vám doporučujeme tento článek na téma 18 month well-child visit. Pomocí tohoto článku se můžete dozvědět další užitečné informace, jakým způsobem podpořit rozvoj vašeho dítěte v tomto věku.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Jak podpořit vývoj dítěte ve věku 18 měsíců?

Rozvíjejte motoriku dítěte

– Hrajte si s míčem, drapáky a jinými hračkami, které podporují koordinaci rukou a očí.
– Postavte tunel pro dítě, aby mohlo lézt a plazit se.
– Umístěte překážky v pokoji, aby se dítě naučilo lézt a ovládat své tělo.

Podporujte řečový vývoj

– Učte dítě nová slova a pojmy.
– Nechte dítě, aby vám vyprávělo o svém dni.
– Čtěte dětem knihy a hrajte si s nimi na slovní hry.

Podporujte sociální interakce

– Hrajte si s dítětem na interaktivní hry.
– Učte dítě, jak se správně hrát s jinými dětmi.
– Chvalte dítě za dovednosti, které se naučilo.

Zajistěte zdravou výživu

– Podávejte dítěti pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny.
– Omezte cukry a sladkosti.
– Nezapomeňte na dostatek bílkovin a zdravých tuků.

Zajistěte dostatek spánku a odpočinku

– Dětem potřebují odpočinek a dostatek spánku.
– Stáhněte tempo dne a umožněte dítěti odpočinek.
– Navozte klidné a pohodové prostředí před spaním.

žena

Co umí dítě v 18 měsících?

Jaké jsou vývojové milníky v této fázi?

Dítě v 18 měsících je v období velkých změn a silného vývoje. V této fázi by mělo být schopné chodit alespoň krátké vzdálenosti, plést se po nábytku a předmětech a dokáže si hrát samo se sebou. Také začíná objevovat svět slov a může mít v zásobě několik základních slov a frází.

Dítě v této fázi se učí mnoho nových dovedností, jako je například držení lžíce, sklenice nebo předmětu v rukou, ovládání dveří či mačkání tlačítek. Začíná si uvědomovat svoje tělo i prostor okolo sebe.

Jak podporovat vývoj dítěte v této fázi?

Dítě v této fázi potřebuje hlavně dostatek podnětů a stimulů, aby se mohlo dále rozvíjet. Ideální jsou aktivní hry, cvičení a pobyt na čerstvém vzduchu. Také je vhodné mu nabízet různé druhy aktivit, jako je obrázková kniha, bloky nebo nástrojů na malování.

Důležité je také vytvářet pozitivní a bezpečné prostředí, kde se dítě může svobodně pohybovat a objevovat nové věci. Snažit se mluvit s ním co nejvíce, přitom ale respektovat jeho tempo a citovou vyspělost.

Co je to milestion?

Mileston (česky milník) je fáze vývoje dětského mozku, kdy dojde k určitému průlomu v poznávacích, motorických a jazykových schopnostech dítěte. Každé dítě se však vyvíjí v různém tempu, proto je důležité srovnávat jeho pokroky pouze s jeho vlastním vývojem.

Pro více informací o vývojových milnících dítěte doporučujeme navštívit stránku na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvoj_d%C4%9Bt%C4%9Bte.

pro děti

Jak podpořit vývoj dítěte ve věku 18 měsíců?

  • Komunikujte s dítětem – choďte s ním ven, zpívejte, povídejte si, podporujte jeho řečový vývoj
  • Poskytněte mu různorodé hry a hračky – podněťte jeho zvídavost a zlepšujte jeho motorické schopnosti
  • Podporujte jeho samostatnost – učte ho oblékat, ovládat předměty a plnit jednoduché úkoly
  • Upevňujte vztahy – zapojte dítě do rodinného života, jezte společně a trávte čas spolu

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Kategorie – Hračky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno