Jaké jsou etické zásady polyamorických vztahů a jak je dodržovat

Polyamorie, neboli vícenásobné lásky či vztahy, jsou v posledních letech stále více diskutovaným tématem v naší společnosti. Jedná se o druh milostného vztahu, ve kterém si partneři navzájem dovolují mít jiné vztahy než jen ten s prvním partnerem.

Aby takové vztahy fungovaly, musí být splněny určité etické zásady. Tyto zásady jsou založeny na prevenci zranění ostatních členů vztahu a na udržení svobodné volby všech zúčastněných osob. Mezi základní etické zásady patří:

 • Upřímnost – každý člen vztahu by měl být upřímný o svých pocitech, potřebách a záměrech.
 • Odpovědnost – každý člen vztahu by měl být odpovědný za své vlastní emoce, rozhodnutí a činy a měl by nést následky svých rozhodnutí.
 • Respekt – každý člen vztahu by měl respektovat potřeby, hranice a rozhodnutí ostatních členů vztahu.
 • Bezpečnost – každý člen vztahu by měl zajistit bezpečí svému zdraví a zdraví ostatních členů vztahu a chránit se před rizikovým chováním, jako jsou nechráněné sexuální aktivity.
 • Samostatnost – každý člen vztahu by měl mít možnost svobodně rozhodovat o svých vztazích a měl by být svobodný v rozhodování o své budoucnosti.

Dodržování těchto etických zásad je klíčem k úspěšnému fungování polyamorických vztahů. Uvedené zásady vedou ke zvýšení vědomí a porozumění mezi partnery a také ke zvýšení důvěry. Pokud se snažíte o polyamorní vztah, měli byste přemýšlet o dodržování těchto zásad a budete potřebovat vaše partnerství postavit na pevných základech vzájemného respektu, důvěry a lásky.

děti

Jaké jsou etické zásady polyamorických vztahů a jak je dodržovat

Co je to polyamorie?

Polyamorie je termín zahrnující více osob zapojených do intimního a romantického vztahu. V takovémto vztahu se většinou všichni účastníci navzájem milují a souhlasí s tím, že si smí navzájem nalézt další partnery.

Etické zásady

Souhlas

Nejdůležitější etickou zásadou polyamorického vztahu je souhlas všech účastníků. Musíme si být jisti, že každý ví, co se děje a souhlasí se všemi možnými změnami. Kromě toho musíte vzít v úvahu vedlejší efekty zdravotní, emocionální a finanční. Je důležité být informovaný o svých partnerových zvyklostech, předchozích vztazích a způsobech komunikace.

Otevřenosti a zodpovědnosti

Všichni partneři by měli být otevření a upřímní. Když si přejete něco změnit, měli byste to otevřeně a zodpovědně vysvětlit svým partnerům. Byli byste překvapeni, kolik problémů může být vyřešeno pouhou komunikací.

Respektu

Respekt je klíčovým faktorem polyamorického vztahu. Musíme si ujasnit, že naši partneři mají svou vlastní hodnotu a důstojnost. Musíme se snažit nezasahovat do způsobu, jakým se cítí a chovají s jinými partnery.

Jednoznačnosti

Je důležité být jasný, co se týče hranic a očekávání od vztahu. Každý má své limity, a proto je nutné respektovat je. Musíme být jasný, co se týče závazků, čeho se od sebe očekáváme a co je akceptovatelné.

Jak dodržovat etické zásady

Komunikace

Komunikace je klíčová pro všechny vztahy. V polyamorickém vztahu je to ještě důležitější. Musíte být otevření, upřímní a jasní ohledně vašich pocitů. Měli byste se pravidelně setkávat se svými partnery a diskutovat o vztahu, o svých pocitech a o vašich dalších partnerech. Musíte mít pocit, že můžete mluvit o čemkoli, co se týká vztahu.

Respekt

Respektovat vztahy ostatních lidí je klíčem k dodržování etických zásad. Když má váš partner vztahy mimo váš vztah, musíte je respektovat a nezasahovat do nich. Musíte se také snažit navázat vztah s dalšími partnery v rámci určitých hranic a výjimečné situace, za kterých nebudete trávit čas s vaším partnerem.

Jednoznačnost

Je důležité být jasný až do posledního detailu, co se týče vaší vztahové zony. Musíte si uvědomit, co považujete za hranici a co je pro vás nepřijatelné. Tyto hranice musíte sdělit svým partnerům, aby věděli, co je pro vás akceptovatelné a co ne.

Závěr

Polyamorie je nový způsob pohledu na vztahy, který vyžaduje dodržování etických zásad. Musíme si být jisti, že jsme jasně komunikovali se svými partnery a těm ostatním respektujeme. Zásady jako souhlas, otevřenost, respekt a jednoznačnost jsou základem harmonického polyamorického vztahu.

Zdroj: (https://www.healthline.com/health/polyamory-ethical-rules-tips#1)


NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Jaké jsou etické zásady polyamorických vztahů a jak je dodržovat

Co je to polyamorie?

Polyamorie je přístup k mezilidským vztahům, ve kterém se jednotlivec cítí schopen současně milovat více lidí a praktikuje to v souladu se všemi zúčastněnými stranami.

Etické zásady polyamorie

Existuje několik etických zásad polyamorických vztahů:

Otevřená a upřímná komunikace – Komunikace je klíčová pro praktikování polyamorie. Zúčastněné osoby by měly být schopni mluvit o svých pocitech a potřebách a být upřímné ohledně svých vztahů s ostatními.

Respekt a souhlas – Všechny zúčastněné strany by měly být v souladu a musí být respektovány hranice a přání každé osoby. Souhlas by měl být získán před každou akcí s další osobou.

Bezpečný sex – Každá osoba by měla zajistit, aby byly sexuální styky bezpečné a zodpovědné.

Jak dodržovat etické zásady polyamorie

Respekt, upřímnost a komunikace jsou klíčové pro praktikování polyamorie. Musíte se snažit být upřímní ohledně svých vztahů a být respektování hranice. Každá osoba by měla mít možnost dávat souhlas s každým aktu s další osobou ve vztahu. Bezpečný sex by měl být také důležitou součástí praktikování polyamorie.

žena

Co je polyamorický vztah?

Polyamorický vztah je vztah, kdy jsou účastníci otevřeni k romantickým nebo sexuálním vztahům s více lidmi současně, s vědomím a souhlasem všech zúčastněných.

Podobnosti a rozdíly mezi polyamorickým a monogamním vztahem

Existuje mnoho rozdílů mezi polyamorickým a monogamním vztahem. V polyamorickém vztahu jsou účastníci schopni být intimní s několika lidmi zároveň, zatímco v monogamním vztahu jsou jen s jedním. Polyamorní lidé také mají vztahy založené na lásce a důvěře, podobně jako v monogamních vztazích, ale mají otevřenost a flexibilitu pro další vztahy.

Kritika polyamorie

Polyamorie je často kritizována kvůli představám o ní, jako jsou například názory, že je to nevěra. Nicméně, polyamorické vztahy jsou založeny na důvěře, komunikaci a souhlasu všech zúčastněných a tedy nejde o nevěru.

Pokud vás téma polyamorických vztahů zajímá více, zde je odkaz na relevantní stránku na Wikipedii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyamorie

pro děti

Jaké jsou etické zásady polyamorických vztahů a jak je dodržovat

 • Dohoda – Všechny zúčastněné osoby musí být seznámeny a souhlasit se všemi aspekty vztahu.
 • Důvěra – Všechny osoby vztahu musí být schopny důvěřovat a být důvěryhodné.
 • Komunikace – Otevřená a upřímná komunikace mezi všemi partnery je klíčová.
 • Respekt – Respektujte potřeby a hranice všech partnerů.
 • Bezpečnost – Vyžadujte bezpečný a zodpovědný sex.
 • Zodpovědnost – Všechny zainteresované osoby jsou zodpovědné za svá jednání a rozhodnutí.
 • Empatie – Buďte citliví k potřebám a pocity všech partnerů.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Kategorie – Hračky

Předchozí článekCo jíst a pití sluší 5 měsíců starému miminku?
Další článekJak si užít dovolenou u moře s dětmi bez stresu☀️
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno