Mezi láskou a bolestí: Jaké jsou psychologické důsledky nemanželského původu?

Nemanželský původ znamená narození z vztahu mimo manželství. To může být v dnešní době stále více běžné a přestože se společnost stává tolerantnější, stále může mít negativní dopad na dítě a jeho psychologické zdraví.

Děti nemanželského původu často zažívají nižší sebevědomí, nižší pocit vlastní hodnoty a obvykle mají tendenci být více cítit osamělí. Může také být těžší najít, kdo je jejich biologický otec a málo významné pro dítě je znát své kořeny. Tyto emocionální a psychologické problémy mohou vést k deprese, úzkosti, nízkému sebehodnocení a dalším negativním důsledkům.

Je důležité si uvědomit, že nemanželský původ nemusí být nutně špatný a že děti mohou být stejně šťastné jako děti narozené v manželství. Důležité je vytvořit pro ně bezpečné a milující prostředí a podporovat je v jejich osobním rozvoji.

děti

Mezi láskou a bolestí: Jaké jsou psychologické důsledky nemanželského původu?

Krátce o nemanželském původu

Nemanželský původ označuje narození dítěte bez manželského souhlasu mezi jeho rodiči. Tato situace v minulosti platila za značnou společenskou ostudu, avšak s postupujícími časy se situace zmírnila.

Psychologické důsledky nemanželského původu

Nemanželský původ může mít na dítě nebo později dospělého člověka různé psychologické důsledky. Zde jsou uvedeny některé z nich:

 • Nízké sebevědomí – Osobám s nemanželským původem se může vyskytnout nízké sebevědomí kvůli pocitu, že jsou nejistí a nemají pevnou pozici v rodině.
 • Pocit opuštěnosti – Děti s nemanželským původem mohou mít pocit opuštěnosti, pokud se jejich rodiče rozdělí nebo se jednoho z rodičů vzdají kvůli neplánovanému těhotenství. Tento pocit může být zesílen, pokud se dítěti během života nevěnuje dostatek pozornosti.
 • Problémy s důvěrou – Lidé s nemanželským původem mohou mít vztahové problémy kvůli nedostatku důvěry ve své partnery jako důsledek pocitu ztráty jistoty v kombinaci se snahou být si jistý svojí pozicí v partnerství a rodině.
 • Přehnaná zodpovědnost – Lidem s nemanželským původem se může vytvořit potřeba nést větší zodpovědnost v rodině a snažit se být nejlepší, aby dokázali svou přidanou hodnotu v rodinném kontextu.

Kam dál?

Pokud jste čtenářem anglicky, můžete si přečíst detailnější informace o důsledcích nemanželského původu v tomto článku z Psychology Today.

Na závěr lze říci, že nemanželský původ může mít různé důsledky, ale není určitě důvodem k nízké sebeúctě nebo selhání. Každý člověk a každé rodinné zázemí jsou jiné a vše závisí na způsobu, jakým se jednotlivci s jejich situací uvnitř rodiny vyrovnávají.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Mezi láskou a bolestí: Jaké jsou psychologické důsledky nemanželského původu?

Co je to nemanželský původ?

Nemanželský původ se týká situace, kdy se dítě narodilo mimo manželství rodičů. Tato situace může mít pro dítě a jeho vztahy v budoucnu negativní dopady.

Jaké jsou psychologické důsledky nemanželského původu?

Existuje řada možných důsledků, které se mohou projevit u dětí nemanželského původu. Tyto důsledky mohou být velmi individuální a závisí na konkrétní situaci a okolnostech, ve kterých dítě vyrůstá. Některé z možných důsledků jsou:

 • Problémy s identitou a sebepojetím – Děti mohou mít potíže s pochopením svého místa v rodině a se svým vztahem ke svým biologickým rodičům. To může vést k problémům s identitou a sebepojetím.
 • Problémy s důvěrou – Dítě může být více náchylné k pocitu opuštěnosti a tím pádem být méně důvěřivé vůči ostatním lidem.
 • Negativní vztahy s biologickými rodiči – Pokud se biologičtí rodiče rozešli nebo se dítě s nimi vůbec nestýká, může mít toto dítě potíže s budováním pevných a zdravých vztahů s těmito rodiči.
 • Stigmatizace a diskriminace – Dítě může čelit stigmatizaci a diskriminaci ze strany společnosti, což může negativně ovlivnit jeho sebevědomí a celkové blaho.

Je důležité si uvědomit, že nemanželský původ samo o sobě neznamená, že dítě bude mít problémy. Každé dítě je jedinečné a i když se dostalo do nemanželské situace, může se stát šťastnou a naplněnou osobností, pokud mu bude poskytnuta podpora a láska potřebná pro jeho dobrý psychický vývoj.

žena

Nemanželské dítě: Význam a historie

Co je to nemanželské dítě?

Nemanželské dítě je termín používaný pro dítě, které bylo počato a/nebo narozeno mimo manželský svazek rodičů. Dříve bylo takové dítě ohroženo sociální nejistotou, stigmatizací a diskriminací kvůli nemanželskému původu.

Historie nemanželských dětí

V minulosti byla nemanželská těhotenství a narození dítěte mimo manželský svazek velkým tabu. V mnoha kulturách a náboženstvích bylo považováno za hřích a bylo s tím spojeno velké sociální stigma. Nemanželské děti byly často vyloučeny ze společnosti a mohly být označeny za nelegitimní, což mělo vliv na jejich budoucí vztahy a kariéru.

V moderní době se situace změnila a nemanželská těhotenství a narození dítěte mimo manželský svazek jsou mnohem běžnější. Nemanželská děti mají stejná práva jako děti narozené v manželství a jsou chráněny zákonem před diskriminací.

Doporučené čtení

Pokud vás zajímá více o historii nemanželských dětí, doporučujeme navštívit stránku na Wikipedii, kde najdete další informace na toto téma.

pro děti

Mezi láskou a bolestí: Jaké jsou psychologické důsledky nemanželského původu?

 • Deti nemanželského původu často prožívají pocit vyloučení a mohou mít problém s identitou.
 • Nemanželské děti se méně identifikují s otcem a mohou mít problematický vztah ke vztahům.
 • Vztahy mezi rodiči a dítětem mohou být komplikované a mohou být ovlivněny různými faktory, jako je stigmatizace a úskočnost.
 • Podpora a pozitivní vztahy mohou pomoci nemanželským dětem zlepšit svou duševní pohodu a identitu.
 • Je důležité, aby rodiče a rodiny nemanželských dětí byli citliví k jejich potřebám a poskytovali jim podporu.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Kategorie – Hračky

Předchozí článekŽivotní styl a plodnost po vysazení antikoncepce.
Další článekKam na výlet s dětmi Police nad Metují – okres Náchod
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno