Proč se děti neumí poslouchat a jak to změnit

Děti jsou známy tím, že ne vždy poslouchají, co jim rodiče říkají. Zdá se, jako by to bylo vrozené, ale ve skutečnosti záleží na výchově a komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Existuje několik důvodů, proč děti neuposlechnou:

 • Nedostatečná pozornost: Pokud rodiče nejsou dostatečně pozorní ke svým dětem, děti se budou snažit upoutat jinak jejich pozornost a nebudou poslouchat.
 • Nelogické příkazy: Pokud jsou příkazy matoucí nebo nesmyslné, děti je nebudou chápat a tedy nebudou schopny poslechnout.
 • Zbytečně dlouhá vysvětlení: Pokud rodiče příliš dlouze vysvětlují, proč děti musí něco udělat, děti ztratí pozornost a zapomenou na příkaz.
 • Chybějící motivace: Pokud děti nevidí smysl nebo zábavu v tom, co mají udělat, nebudou poslouchat.

Aby si děti našly cestu k poslušnosti, mohou rodiče zvážit následující kroky:

 • Jednoduché a logické vysvětlení: Rodiče by měli být jasnější v komunikaci s dětmi a vysvětlit jim, proč je něco důležité.
 • Vytvoření motivace: Rodiče by měli dětem ukázat, jaké jsou výhody a důvody pro splnění úkolu.
 • Zvolte pro dítě vhodný čas a způsob komunikace: Rozhovor s dítětem by měl být v klidu a na neutrálním místě, aby dítě nemělo pocit, že je napadeno a ostražitější.
 • Dávejte dítěti příležitosti pro rozhodování: Dát dítěti rozhodovací pravomoc dává pocit kontroly nad situací, což může vést k přijetí úkolu snáze.
 • Poskytovat pozitivní zpětnou vazbu: Chválit dítě za poslušnost a ukázat, že jeho chování má pozitivní vliv na jeho život a dobrou náladu

Všichni rodiče jsou odlišní a každé dítě potřebuje individuální přístup, ale uplatňování těchto tipů v komunikaci s dětmi může být velmi užitečné v dosažení poslušnosti.

děti

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Proč se děti neumí poslouchat a jak to změnit?

1. Nedostatečná komunikace

Důvod, proč se děti neumějí poslouchat často spočívá v nedostatečné komunikaci s dospělými. Pokud rodiče nebo vychovatelé nevysvětlují dětem, proč jsou některé věci důležité, nebo se s nimi nediskutují o různých situacích, mohou děti mít tendenci být zmatené a nevědět, co od nich vlastně očekávat.

2. Omezování volnosti

Děti potřebují být nezávislé a svobodné, aby se mohly učit z vlastních zkušeností. Pokud jsou příliš omezovány, mohou se cítit frustrované a deprimované. To může vést k tomu, že nebudou chtít poslouchat a budou dělat opak toho, co jim bylo řečeno.

3. Nespokojenost s pravidly

Někdy se děti mohou vzepřít proti pravidlům, které jsou pro ně stanoveny, protože jim nedávají smysl nebo je neberou v potaz jejich potřeby. Je důležité mluvit s dětmi a vysvětlit jim, proč jsou pravidla důležitá, aby mohly být pochopeny a respektovány.

4. Nedostatečná pozornost

Když se děti necítí dostatečně pozorné, mohou se choval nevhodně až agresivně. Je důležité věnovat dětem čas a pozornost, aby se cítily milované a respektované, což může zlepšit jejich chování.

Jak to změnit?

Změna chování dětí může být složitá, ale existuje několik kroků, které mohou pomoci. Nejdůležitější je být důsledný a mít pevné hranice, aby děti věděly, co se od nich očekává.

Je také důležité poskytnout dětem vhodnou pozitivní zpětnou vazbu, pokud dělají něco dobře, aby se cítili oceněni a motivováni.

Můžete také vytvořit pravidelný harmonogram a rutinu, aby si děti mohly uvědomit, co se odehraje v určitý den a uhájit si své zóny pohodlí.

V neposlední řadě je důležité mluvit s dětmi a poslouchat je. Pokud se cítí slyšené a respektované, budou pravděpodobně lépe spolupracovat.

Zdroj: Parents.com

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Proč se děti neumí poslouchat a jak to změnit?

Proč se děti neumí poslouchat?

Existuje mnoho důvodů, proč se děti zdají být neschopny poslouchat. Mohou se jednat o vývojové fáze, které dítě prochází, přetížení vlivem podnětů, nedostatek motivace, pocit ignorace ze strany rodičů, nedostatek jasných pokynů.

Jak to změnit?

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci dětem poslouchat a plnit své úkoly. Mezi ně patří:

 • Vytvoření jasného a konzistentního plánu a pravidel.
 • Použití prostředků motivace, jako jsou odměny nebo pochvaly.
 • Použití pozitivní komunikace a ujištění se, aby byl dítě slyšeno a chápáno.
 • Zohlednění specifických potřeb dítěte a vytvoření vhodného prostředí.
 • Udržování pozitivního přístupu a zvládání situací, které vedou ke stresu a frustraci.

Přestože každé dítě je individuální, tyto kroky mohou pomoci zlepšit schopnost dítěte poslouchat a plnit své povinnosti.

jak děti

Proč děti neposlouchají?

Děti jsou někdy velmi tvrdohlavé a zdá se, že nedbají pokynů a doporučení dospělých. Existuje mnoho faktorů, které mohou vést k tomu, že děti neuposlechnou:

Nedostatek porozumění

Děti nemusí vždy rozumět slovům nebo významům vět, které jim byly řečeny. Je důležité mluvit s dětmi v jazyce, kterým jim rozumějí, a vysvětlit jim věci srozumitelně.

Nedostatek pozornosti

Děti mohou být příliš zaměstnané hrami nebo jinými věcmi, aby si uvědomily, že by měly poslouchat. Někdy pomůže, když se na ně obrátíte osobním jménem a požádáte je, aby vás poslouchaly.

Pochybnosti o autoritě

Děti mohou být skeptické k autoritám, hlavně pokud jim nedokážou vysvětlit, proč by měly jednat určitým způsobem. Je důležité, aby dospělí, kteří jsou v pozici autority, vysvětlili důvody, proč chtějí, aby děti něco dělaly.

Pokud budete mít problémy s tím, aby děti poslouchaly, je důležité zůstat trpělivý a vysvětlit jim věci pokud možno srozumitelně a v jazyce, který jim rozumí. Pokud máte stále potíže, můžete se obrátit na odborníka, například na psychologa, který vám poradí, jak si s tím poradit.

Pro více informací o dětech a jejich chování navštivte tento článek na Wikipedii.

pro děti

Proč se děti neumí poslouchat a jak to změnit

– Děti nejsou schopné naslouchat v momentě, kdy nejsou v klidu a mají spoustu podnětů okolo sebe.

– nedostatek pozornosti, časový tlak a konflikt v rodině mohou také ovlivnit schopnost dětí naslouchat.

– Některé děti nemají jasné instrukce nebo nechápou, co se od nich očekává.

– Aby děti byly schopné poslouchat, potřebují od rodičů pozitivní přístup, jasná očekávání a konzistentní pravidla.

– Rovněž pomáhá vysvětlit důvody, proč se určitá pravidla a návyky uplatňují.

– Rozprava s dětmi, dotazy a podpora umožní dětem lépe pochopit své chování a zlepšit schopnost poslouchat instrukce.

– Ukázat dětem pozornost a respekt a dávat jim dostatek času a prostoru k vyjádření svých názorů pomáhá vytvořit harmonický vztah a podporuje pozitivní změny.

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Kategorie – Pro maminky

Předchozí článekOmalovánky pro holčičky: Krása a zábava
Další článekHudební nástroje pro děti: jak je vybrat a proč jsou důležité?
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno