Vzory chování při rozvoji jemné motoriky u dětí a jak na ně reagovat

Jemná motorika je důležitou součástí motorického vývoje dítěte. Její rozvoj se promítá nejen do vlastních pohybových schopností, ale také do řečového vývoje, myšlení a vnímání světa kolem sebe. Při rozvíjení jemné motoriky se mohou u dětí objevit různé vzory chování, na které je důležité adekvátně reagovat.

Pomoc s manipulací s předměty – Děti potřebují pro svůj rozvoj manipulovat s různými předměty. Často se stane, že je nedokážou uchopit nebo si s nimi nevědí rady. V takové situaci je důležité dítěti pomoci a ukázat mu správný způsob, jak s předmětem manipulovat.

Potřeba přesnosti – Při rozvíjení jemné motoriky se děti učí být přesné a pečlivé. Mohou se objevit situace, kdy jim to nejde, a tak mohou být frustrované. V takové situaci je důležité děti podpořit, třeba povzbuzením nebo dodatkovým vysvětlením.

Potřeba opakování – Jemná motorika vyžaduje opakované procvičování. Děti se mohou nudit a nechtějí se naučit celou činnost. V takové situaci je vhodné jim ukázat, že trpělivost se vyplatí a podpořit je, aby to zkoušely vícekrát.

Nadměrné napínání prstů – Některé děti se při procvičování jemné motoriky příliš soustředí a přitom přehnaně napínají prsty. V takové situaci je vhodné jim ukázat, aby to zkusily s uvolněnější rukou a ne nadměrně napjatou.

Vývoj jemné motoriky je velice důležitý a vyžaduje správné pozorování a reakce na chování dětí. S adekvátní podporou se děti mohou snadno naučit nové schopnosti a rozvíjet své dovednosti.

děti

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Vzory chování při rozvoji jemné motoriky u dětí a jak na ně reagovat

1. Co jsou to vzory chování?

Vzory chování jsou opakující se situace, které v dětech podporují rozvoj jejich jemné motoriky. Když dítě opakuje danou činnost, která vyžaduje jemnou motoriku, stává se z ní rychlejší a zručnější. Proto je důležité rozvíjet právě tyto vzory chování.

2. Jak podpořit rozvoj jemné motoriky u dětí?

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit rozvoj jemné motoriky u dětí. Mezi ty nejúčinnější patří:

 • Malování a kreslení
 • Hraní s různými druhy modelovacích hmot
 • Hraní s legem a stavebnicemi
 • Kroužkování a pletení
 • Hraní s drobnými předměty (např. pytlíky s hrachem)

Při práci s dětmi je důležité sledovat, jak se dítě cítí a jak reaguje na danou činnost. Pokud se zdá, že ho činnost nebaví, není nutné ji vynucovat. Je lepší najít pro dítě aktivitu, kterou ho bude bavit a zároveň podpoří rozvoj jemné motoriky.

3. Jak reagovat na vzory chování u dětí?

Když si dítě vybere činnost, která ho baví a podporuje rozvoj jeho jemné motoriky, měli bychom mu v této činnosti umožnit co nejvíce se vyjádřit. To znamená, že bychom mu měli dát co nejvíce prostoru a možností, aby se mohl rozvíjet a zdokonalovat se v této činnosti.

Je důležité při této činnosti neustále dítěti vysvětlovat, jak je v jejího vykonávání úspěšné a na čem by mohlo ještě pracovat. Pokud se dítě snaží, ale nedaří se mu činnost zvládnout, měli bychom mu poskytnout pomoc. Tuto pomoc bychom měli poskytovat vždy jen v minimální míře, aby si dítě nevzalo návyk, že činnost bez pomoci nezvládne.

4. Jak lze dále podpořit rozvoj jemné motoriky dětí?

Existuje mnoho dalších způsobů, jak podpořit rozvoj jemné motoriky dětí. Mezi ty nejúčinnější patří:

 • Hraní s buldokem (hadičkou na zip)
 • Zametání a vytírání podlahy
 • Hraní na hudební nástroje
 • Plavání a vodní hry

Je důležité vždy přizpůsobit a přizpůsobovat aktivity danému dítěti. Každé dítě je jiné a vyžaduje jinou úroveň podpory a pozornosti.

Zdroj: What is Fine Motor Skill Development? (KidFocused)

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

FAQs: Vzory chování při rozvoji jemné motoriky u dětí a jak na ně reagovat

1. Jaké jsou obvyklé vzory chování při rozvoji jemné motoriky u dětí?

Odpověď: U dětí při rozvoji jemné motoriky jsou obvyklé následující vzory chování:

 • Chapání předmětů a hra s nimi
 • Kreslení, malování a psaní
 • Vystřihování a skládání papíru
 • Vytváření a modelování z hlíny nebo jiných materiálů
 • Manipulace s drobnými předměty jako jsou perličky, šroubky či knoflíky.

2. Jakou roli hraje reakce dospělých na tyto vzory chování?

Odpověď: Pro rozvoj jemné motoriky u dětí je důležitá reakce dospělých. Pokud dospělí pozitivně reagují na chování dítěte, motivují ho tím k dalšímu rozvoji. Navíc dospělí mohou pomoci dítěti zajímavějším prostředím, materiály a aktivitami pro rozvoj jeho jemné motoriky.

3. Jak správně reagovat na chování dítěte při vývoji jeho jemné motoriky?

Odpověď: Následující způsoby mohou pomoci dítěti při rozvoji jeho jemné motoriky:

 • Poskytněte dítěti prostor k projevu – umožněte mu experimentovat s předměty a materiály.
 • Dávejte pozitivní zpětnou vazbu – pochvalte dítě za jeho úspěchy a buďte trpěliví při chybách.
 • Pomozte dítěti, když se mu nedaří – nabídněte mu pomoc, ale nenechte ho vzdát se příliš brzy.
 • Nabídněte různé materiály a aktivity – děti se budou zajímat o nové věci a bude pro ně lákavé experimentovat.
 • Buďte inspirací – ukazujte a povzbuďte dítě k novým aktivitám na rozvoj jeho jemné motoriky.

jak děti

Jemná motorika u dětí předškolního věku

Jemná motorika u dětí předškolního věku je velmi důležitá pro jejich celkový motorický vývoj. Jedná se o schopnost ovládat drobnou motoriku, jako je například psaní, řezání nožem, malování, stavitelství s plastelínou a další.

Proč je jemná motorika důležitá?

Jemná motorika má vliv na celkový motorický vývoj dítěte. Zlepšením jemné motoriky se zvyšuje i koordinace rukou a očí, což zvyšuje schopnost koncentrace a pozornosti.

Jak pomoci dětem s vývojem jemné motoriky?

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci dětem s vývojem jemné motoriky. Důležitým prvkem jsou hry a aktivity, které podporují jemnou motoriku, jako jsou skládání stavebnic, malování, hry s plastelínou nebo výroba korálků.

Jemná motorika je téma, které je důležité pro všechny rodiče. Doporučujeme vám navštívit odkaz na Wikipedii a získat více informací o této důležité oblasti vývoje vašeho dítěte.

pro děti

Vzory chování při rozvoji jemné motoriky u dětí a jak na ně reagovat

 • Dítě se učí koordinovat své pohyby.
 • Motivujte dítě k různým aktivitám, jako je malování, stavění věží z bloků nebo skládání puzzle.
 • Pozitivně posilujte dítě, když dokáže něco nového.
 • Připomínejte dítěti, aby používalo obě ruce a nejen jednu dominantní ruku.
 • Podporujte dítě, aby používalo jemnou motoriku například při vaření nebo pletení.
 • Nenechte dítě, aby se snažilo kopírovat složité úkoly, na které není připraveno.
 • Zdrženlivě reagujte, když dítě ukazuje frustraci, když mu něco nejde.
 • Potom, co dítě skončí s aktivitou, pochvalte ho a poděkujte mu za spolupráci.
 • Nabídněte dítěti různé hračky, které podporují jemnou motoriku, aby mělo možnost si vybrat.
 • Vyvarujte se kritiky a srovnávání dítěte s jinými dětmi, co se týká vývoje jemné motoriky.

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Kategorie – Pro maminky

Předchozí článekProč by každý měl mít alespoň jeden dřevěný vláček Mašinka Tomáš doma?🚂
Další článekCo dělat, aby dítě lépe mluvilo❤️
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno