Co umí tříleté dítě a jak usnadnit jeho další rozvoj?

Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, ale tříleté dítě by mělo být schopné:

 • komunikovat s dospělými i vrstevníky pomocí jednoduchých vět a slov
 • samostatně se oblékat a vypínat knoflíky
 • rozlišovat barvy a tvary
 • vytvářet jednoduché stavby z kostek
 • kreslit kruhy a písmena
 • samostatně jíst
 • chodit bez pomoci schodů dolů
 • poznávat základní emoce u ostatních

Aby se dítě mohlo dále rozvíjet, je důležité mu poskytnout stimulující prostředí a podporovat jeho zájem o nové věci. Několik tipů, jak usnadnit jeho další rozvoj:

 • Čtěte mu knížky a povídky, nechte ho pokládat otázky a rozvíjet své fantazie.
 • Dovolte mu experimentovat s materiály, jako jsou hlína, písek, voda, křídy a barvy.
 • Věnujte mu pozornost a povzbuzujte ho v jeho úsilí. Pochvalte ho za dobré chování i za výsledky jeho snažení.
 • Přineste mu nové zážitky a zkušenosti. Zkuste s ním hrát hry, které rozvíjejí jeho koordinaci a rozumové schopnosti.
 • Dovolte mu objevovat svět kolem sebe. Nechte ho zkoumat okolní přírodu, zajímavé stavby a památky.

S pozitivním působením můžete pomoci svému dítěti objevovat nové věci, rozvíjet jeho zájmy a podporovat jeho celkový vývoj.

děti

Co umí tříleté dítě

Jazykové schopnosti

Tříleté dítě zpravidla umí mluvit alespoň některými slovy a větami. Je schopno rozumět pokynům a prostřednictvím řeči sdělit své potřeby a přání. Zná základní pojmy jako barvy, zvířata, věci v domácnosti či části těla.

Pohybové schopnosti

Tříleté dítě je schopno pohybu většinou koordinovaně a poměrně samostatně chodit a běhat. Má vyvinuté základní motorické schopnosti jako např. dovede stoupat po schodech, házet míč, plést korálky nebo kreslit.

Kognitivní schopnosti

Tříleté dítě má velmi zvědavou a aktivní mysl. Snaží se chápat příčiny a následky a rozvíjet své smysly a schopnosti. Zvládá základní úkoly a aktivně se učí novým informacím prostřednictvím zážitků ve svém okolí.

Jak usnadnit další rozvoj tříletého dítěte?

Podporujte jazykové schopnosti

Mluvte s dítětem většími větami a podporujte jeho aktivní roli v konverzaci. Pokud se snaží říci slovo, počkejte na něj, neberte mu slova z úst. Povzbuďte ho k odvaze mluvit svůj vlastní jazyk, který může být někdy poměrně nesrozumitelný.

Pomáhejte rozvíjet pohybové schopnosti

Nabízejte dítěti různé možnosti pohybu – třeba tancování, šplhání, hraní míčových her či jízdu na koloběžce. Dávejte mu dostatek prostoru a času na to, aby se mohlo svobodně pohybovat a zkoumat svoje tělo i okolí.

Nabídněte dostatek stimulů pro rozvoj smyslů

Narůstající množství vědeckých poznatků ukazuje, jak klíčový je vývoj smyslů v prvních letech dítěte. Proto snažte dítěti nabízet různé zážitky – třeba poslechem hudby, cítěním různých materiálů, pohledem na zvířata nebo vůní květin.

Vycházejte vstříc jeho zájmům

Dítě v této věkové fázi často projevuje zájem o konkrétní témata, jako jsou například vlaky, auta nebo panenky. Přizpůsobte své aktivity jeho zájmům – přečtěte mu knížky o jeho oblíbených tématech, povídejte mu o historii dopravy, vzpomínávejte společně na vlastní zážitky.

Zdroj: healthychildren.org

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Často kladené otázky o rozvoji tříletých dětí

Co umí tříleté dítě?

Tříleté dítě už může umět mnoho věcí – mluvit, chodit, samo jíst, oblékat se a hrát si s různými hračkami. Taktéž už má určité sociální dovednosti, jako je komunikace s ostatními lidmi, sdílení a spolupráce.

Jak usnadnit další rozvoj tříletého dítěte?

Pro usnadnění dalšího rozvoje tříletého dítěte je důležité mu poskytnout dostatečnou stimulaci a nabízet mu různé zážitky a zkušenosti. Můžete mu číst knížky, hrát si s ním různé hry a naučit ho nové věci. Důležité je také podporovat jeho zvídavost a kreativitu a nebránit mu v experimentování a objevování světa. V neposlední řadě je nutné dbát na jeho zdraví a postarat se o jeho výživu, spánek a pravidelné cvičení.

žena

Co by mělo umět 3leté dítě

Obecné znalosti a dovednosti

Tříleté dítě by mělo být schopné rozlišovat barvy a tvary, poznat a pojmenovat základní předměty v domácnosti a přírodě, jako jsou květiny, zvířata a ovoce. Dále by mělo být schopné několika slovy popsat, co dělá, co vidí nebo co cítí. Dítě by mělo také být schopné udržovat jednoduchou konverzaci.

Jemná motorika

Dítě by v této věkové kategorii mělo být schopné vykonávat jemné pohyby rukou, jako je například lepení, střihání nebo skládání papíru. Dále by mělo být schopné samostatně oblékat se a vyndávat si drobné předměty z kapsy nebo z penálu.

Grosmotorika

Dítě by mělo být schopné chodit bez pomoci, běhat a skákat na místě jednou nohou. Dále by mělo být schopné chytat míč a hodit s ním a vykonávat jednoduché pohyby jako skoky a hopsání.

Pro více informací o vývoji dětí v této věkové kategorii navštivte prosím stránku na Wikipedii.

pro děti

Co umí tříleté dítě a jak usnadnit jeho další rozvoj?

Seznam výukových cílů a tipů:

 • Tříleté dítě umí chodit, běhat, lézt a skákat.
 • Má rozvinutou jemnou motoriku a může vykreslit jednoduchý obrázek.
 • Umí říkat jednoduchá slova a věty.
 • Má zájem o hraní si s ostatními dětmi a společenské aktivity.
 • Vyžaduje jasná pravidla a strukturu.
 • Uspokojování základních potřeb (jídlo, spaní, hygiena) jsou stále důležité.
 • Pro další rozvoj by měl mít prostor k hraní si s různými druhy her a aktivitami, které podporují motoriku, komunikaci, kreativitu a sociální dovednosti.
 • Společné čtení a vyprávění příběhů podporuje rozvoj slovní zásoby a fantazie.
 • Je důležité poskytovat tříletému dítěti podporu a pozitivní zpětnou vazbu při zvládání nových dovedností.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI ➡️

Kategorie – Hračky

Předchozí článekPřehlédnuté, ale stále populární: Historie deskových her v Česku
Další článekJak cvičit psa na venkovních procházkách: učení nových triků a zlepšování kondice
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno