Jak na děti, které neuposlechnou? 10 tipů, jak zvládnout situaci

Jak na děti, které neuposlechnou? 10 tipů, jak zvládnout situaci

Často se stává, že děti neuposlechnou, co říkáte. V takových situacích není třeba zoufat. Existuje několik způsobů, jak tyto situace zvládnout. Níže uvádíme 10 tipů, jak na děti, které neuposlechnou.

 1. Buďte důslední – Důležité je, abyste byli vždy důslední a jednali v souladu s tím, co říkáte.
 2. Komunikujte jasně – Dětem je třeba sdělovat jasné a srozumitelné pokyny.
 3. Používejte pozitivní věty – Namísto zákazů a hrozeb používejte kladné věty, které dítě podpoří.
 4. Dejte dítěti volbu – Pokud dáte dítěti volbu, má pocit, že má kontrolu nad situací a tím pádem poslechne lépe.
 5. Naslouchejte dítěti – Dítěti je třeba vysvětlovat, proč má dělat určité věci a naslouchat jeho názorům.
 6. Chválete dítě – Dítě potřebuje kladnou zpětnou vazbu, aby se cítilo dobře.
 7. Používejte pozitivní motivaci – Namísto trestů a hrozeb používejte pozitivní motivaci, například odměny.
 8. Vyhněte se výbušným reakcím – Pokud na dítě křičíte či výrazně reagujete, může to situaci pouze zhoršit.
 9. Používejte humor – Humor může být dobrým způsobem, jak situaci uvolnit a dítěti ukázat, že to nemusí brát vážně.
 10. Přiznejte si chybu – Pokud jste udělali chybu, je důležité, abyste si to přiznali a omluvili se.


děti

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Jak na děti, které neuposlechnou? 10 tipů, jak zvládnout situaci

Je to špatný den. Děti dostaly nervy a neuposlechly vaše pokyny. Přemýšlíte, jak zvládnout situaci, aby se to neopakovalo? Zde jsou 10 tipů, jak se vyrovnat s dětmi, které neuposlechnou.

1. Mluvte v klidu a pečlivě

Je snadné se nechat vyvést z míry, když děti neuposlechnou. Ale nikdy neztrácejte kontrolu nad svými emocemi. Mluvte klidně a pečlivě. Ujistěte se, že děti vás slyší. Pokud křičíte, budou mít pocit, že mohou s vámi jednat stejně.

2. Buďte důslední

Děti potřebují vědět, jaké jsou vaše očekávání. Buďte důslední s tím, co po nich požadujete. Pokud jednou povolíte, aby jedli před televizí, nelze se divit, že to chtějí dělat po ruce stále.

3. Učiňte pravidla jasnými

Pravidla by měla být jednoduchá, jasná a srozumitelná pro děti. Pokud chcete, aby se nepouštěli do havárií, vysvětlete, proč je to nebezpečné. Děti potřebují vědět, proč vám dělají starosti.

4. Každý konstruktivně přispěje

Dejte dětem pocit, že mohou být součástí řešení problému. Požádejte je, aby se podílely na hledání řešení. Pokud dítě navrhne nápad, který by fungoval, vychvalte ho. Tím ji motivujete, aby přineslo další nápady a učte ji přemýšlet o řešeních.

5. Buďte model pro pozitivní chování

Děti se učí z vašeho chování. Buďte model pozitivního chování. Pokud chcete, aby děti měly respekt k ostatním, ukážete jim respekt. Pokud chcete, aby byly vytrvalé, ukážte jim, jak se úkolu postupně věnujete.

6. Poskytněte řešení a podporu

Pokud dítě neuposlechne, podpořte je a poskytněte řešení, co může udělat v příštích situacích. Pokud dítě neví, jak se chovat v kolektivu, proveďte ho, aby mu bylo jasné, co je a není vhodné.

7. Dejte dětem pocit autonomie, ale také odpovědnosti

Dejte dětem pocit svobody, aby si mohli vybrat, co chtějí dělat, ale také dejte odpovědnost. Pokud dítě musí jít spát v určenou hodinu, musí si uvědomit, že má na to jasnou odpovědnost. Myslí si o sobě, že je dospělé a nezávislé, tak podpořte jeho hravost a důvěru.

8. Není trest, jen důsledek

Koncept trestu ve skutečnosti toxický a negativní. Pokud se rozhodnete využít trest, dítě si někdy může myslet, že když vás trestává, nemá vás rád. Místo toho, aby jste využívali tresty, ctete důsledek jeho činu. Pokud dítě zůstane pořád řvát a porazí několik předmětů, poznamenejte mu, že bude muset umýt ty nádobí.

9. Vyhněte se bití

Vyhněte se bití jako prostředku disciplíny. Osvědčené prostředky disciplíny jsou psychologické a vznikají mezi dvěma důvěrníky.

10. Najděte si podporu

Vyčerpání z péče o dítě není nic nezvyklého, takže pokud cítíte, že potřebujete finanční, mentální nebo jinou podporu, neváhejte ji hledat a využít. Není nic špatného na tom, nepotřebujete být všemocí.

Správné řešení disciplíny dětí je pro každou rodinu jiné. Ne vousobskujte, ale hledejte vhodné řešení pro vaši rodinu.

Pro tipy na řešení vztahu s dětmi doporučujeme tento článek: 7 Ways to Improve Your Relationship With Your Child, Even on the Toughest Days.

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Jak na děti, které neuposlechnou? 10 tipů, jak zvládnout situaci

1. Buďte důslední

Děti potřebují vědět, že co říkáte, myslíte vážně. Pokud jim nedáte jasná pravidla a důsledky za nerespektování pravidel, budou mít tendenci je ignorovat.

2. Ujasněte si své očekávání

Neříkejte dětem pouze, co nesmějí dělat, ale vysvětlete jim, co od nich očekáváte. Buďte struční a jasní, aby to děti pochopily.

3. Buďte pozitivní

Namísto toho, abyste dětem ukazovali, co nechtějí, pozitivně je povzbuzujte k tomu, co má být uděláno. Například místo „Nechoď po cestě“ řekněte „Jdi po chodníku“.

4. Ukažte, co má být uděláno

Ukažte dětem, jaká jsou správná opatření, ať už jde o to, jak se chovat při stolování nebo jak přistoupit k úkolu.

5. Buďte trpěliví

Nepředpokládejte, že děti budou všechno na první pokus umět. Buďte trpěliví a nevzdávejte to.

6. Buďte konzistentní

Pokud máte pravidla, nenakládejte s nimi volně. Buďte konzistentní a respektujte vlastní pravidla.

7. Snažte se pochopit, proč dítě nadále neposlouchá

Možná existuje nějaký základní problém, když se dítě stále nechová správně. Zvažte možné příčiny a snažte se najít řešení.

8. Omezte odměny a tresty

Příliš mnoho odměn a trestů může způsobit, že děti se naučí poslouchat pouze kvůli odměnám a trestům. Snažte se najít rovnováhu a používejte tyto nástroje opatrně.

9. Řešte problémy na místě

Neodkládejte řešení problému na nějakou dobu v budoucnosti. Dejte dítěti odpovídající důsledky za špatné chování jasně a bez prodlení.

10. Zapojte se do aktivity dítěte

Neváhejte se zapojit do aktivity dítěte. Ukazuje to, že vás zajímá, co dělají. Také to může pomoci posílit vazbu mezi vámi a dítětem a zlepšit chování.

jak děti

Proč děti neposlouchají?

Děti jsou plné energie a zvídavosti a to je jedna z vlastností, které je dělají tak jinými než dospělí. Nicméně to může být i problém, zejména když dítě nechce poslouchat dospělé. Otázka, proč děti neposlouchají, je tedy velmi relevantní pro rodiče a pedagogy.

Důvody, proč děti neposlouchají

 • Děti se chtějí osamostatnit a vyzkoušet si svou nezávislost, což může způsobit konflikt s rodiči, kteří chtějí udržet kontrolu
 • Nedostatek pozornosti a času stráveného s dítětem může vést k rebelii
 • Děti mohou mít pocit, že rodiče nejsou spravedliví nebo nechápou jejich pocity
 • Děti se mohou bát trestu a raději neposlouchají
 • Neposlouchání může být způsobeno poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)

Existuje řada faktorů, které ovlivňují, proč děti neposlouchají. Nejdůležitější věcí je komunikace a porozumění. Dospělí by měli své děti poslouchat a snažit se pochopit jejich perspektivu a pocit. Když jsou děti slyšené a respektované, pravděpodobněji poslechnou i rodiče.

Více o tématu můžete přečíst na stránce na Wikipedii.

pro děti

Jak na děti, které neuposlechnou? 10 tipů, jak zvládnout situaci

 • Mluvte s dítětem v klidu a s respektem
 • Stanovte jasné pravidla a hranice
 • Sledujte dítě a vyhledejte potenciální příčiny chování
 • Udělejte si čas na pozitivní interakce s dítětem
 • Nabídněte dítěti možnosti rozhodování se
 • Používejte pozitivní změny chování jako motivaci
 • Používejte konzistentní a logické důsledky za negativní chování
 • Naučte dítě řešit své problémy a konflikty
 • Použijte humor a smysl pro humor pro snadnější zacházení s konflikty
 • Zvažte pomoc od profesionála, pokud se problémy neustále opakují

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Kategorie – Pro maminky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno