Jaký vliv má autoritativní a demokratický přístup vychovatele na poslušnost dětí

Autoritativní a demokratický přístup vychovatele mají výrazný vliv na poslušnost dětí. Autoritativní přístup se vyznačuje tím, že vychovatel stanovuje jasná pravidla a očekávání a očekává, že děti je budou dodržovat bez diskuse. Vychovatel může být tvrdý a vynucovat dodržování pravidel pomocí trestů.

Demokratický přístup na druhé straně klade důraz na to, aby děti věděly, co se od nich očekává, ale současně se snaží pracovat s nimi kolektivně. Vychovatel vysvětluje pravidla a očekávání a poskytuje prostor pro diskusi a spolupráci. Děti jsou zapojeny do procesu rozhodování a mají pocit, že jejich hlas stojí za to.

Výzkum ukazuje, že demokratický přístup vychovatele může mít pozitivní vliv na poslušnost dětí. Děti, které mají možnost se zapojit do rozhodování a cítí se slyšené, častěji dodržují pravidla a respektují autoritu vychovatele. Na druhé straně autoritativní přístup může vést k vyšší úrovni neposlušnosti a odporu od dětí, protože cítí, že jim nebyla dána možnost vyslovit svůj názor.

děti

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Jaký vliv má autoritativní a demokratický přístup vychovatele na poslušnost dětí

Význam výchovy a respektu

Vůle dítěte vyjadřuje se v reakcích na podněty, s nimiž se setkává. Pro zajištění rozvoje zdravého pocitu sebeúcty musí být nejprve respektován jeho jedinečný potenciál. Proto je výchova založena na vztahu vychovatele a dítěte, ve kterém partnerství a sdílení zodpovědnosti mají u dětí pozitivní vliv na pozdější vztahy.

Autoritativní přístup

Jedním z přístupů výchovy je autoritativní přístup, který se často používá v našem konzervativním komunitním prostředí. Tento přístup stanovuje jasné hranice a pravidla, která jsou při jeho aplikaci přísně vynucená. Tento přístup by měl mít za následek disciplínu a poslušnost ze strany dětí, a proto by jim měl být dopřáván pouze pozitivní respekt.

Demokratický přístup

Dalším přístupem výchovy je demokratický přístup, který je často používán v liberálnějším prostředí. Demokratický přístup neklade na dítě příliš mnoho omezení a nabízí mu možnosti využít svého vlastního rozumu a rozhodnout se sám. Při jeho používání se vychází z předpokladu, že každý jedinec má právo na řízení svého vlastního života.

Kombinace přístupů

V mnoha případech výchovy se aplikuje kombinace přístupů, která pak vychází ze specifik rodiny a nutností rodičů pro zajištění bezproblémového vývoje dítěte.

Posouzení vlivu přístupů na poslušnost dětí

V případě autoritativního přístupu by poslušnost dětí měla být vysoká a dítě by mělo být motivováno respektem ze strany rodičů. Na druhém konci spektra u demokratického přístupu by mělo dojít k uplatňování pevného vztahu mezi rodiči a dítětem, který by měl být postaven na pevných základech poslušnosti, zodpovědnosti a sebedůvěře.

Shrnutím toho všeho je nutno zdůraznit, že každý z přístupů má své výhody a nevýhody a záleží na specifikách situace. Kombinace více přístupů se v praxi osvědčila jako nejefektivnější.

Pro více informací o výchovných přístupech a jejich výhodách si můžete přečíst například tuto studii z Psychology Today.

Závěr

Vliv autoritativního a demokratického přístupu vychovatele na poslušnost dětí je neoddiskutovatelný. Věnujte výchově dostatečnou pozornost, aby se vaše dítě rostlo ve zdravém, respektujícím a bezpečném prostředí.

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Často kladené otázky

Jaký vliv má autoritativní a demokratický přístup vychovatele na poslušnost dětí?

Existuje mnoho teorií, které se snaží odpovědět na tuto otázku. Nicméně, všechny tyto teorie uvádějí, že autoritativní přístup vychovatele je účinnější při zvyšování poslušnosti dítěte, než demokratický přístup.

Autoritativní přístup zahrnuje výraznou kontrolu ze strany vychovatele, ale také dává dítěti určitou míru nezávislosti a výběru. Tento přístup respektuje potřeby a názory dítěte, ale stále zdůrazňuje nutnost dodržování pravidel a hranic stanovených vychovatelem.

Demokratický přístup na druhé straně, dává dítěti mnohem větší volnost a nezávislost, což může být dobré v některých případech. Nicméně, toto také znamená, že dítě má menší kontrolu nad hranicemi a pravidly, což negativně ovlivňuje vývoj poslušnosti a discipline.

Z tohoto důvodu většina odborníků doporučuje autoritativní přístup vychovatele, pokud cílem je zvýšit poslušnost a respekt dítěte k pravidlům a hranicím stanovených vychovatelem.

jak děti

Proč děti neposlouchají?

Děti jsou často vnímány jako nevypočitatelné a nevšímavé. Rodiče se mohou cítit frustrovaní, když je dítě neposlouchá, ale většinou existují konkrétní důvody, proč se tak děje.

1. Děti potřebují vysvětlení

Mnohdy děti nevnímají to, co jim říkáte, protože dokonce ani nevědí, co od nich očekáváte. Proto je důležité, aby jste jim vysvětlili, co se od nich očekává a proč je to důležité. Když budou mít jasně dané informace, budou mít větší tendenci vás poslouchat.

2. Děti jsou zmatené

Když jsou děti zmatené, tak nedokážou poslouchat. Pokud jste rozrušení nebo máte spoustu věcí na práci, může se to odrazit na vašem dítěti. Proto je důležité se ujistit, že jsou vaše pokyny jasné a jednoznačné. Dále je dobré nechat dítěti dostatek času na to, aby reagovalo na vaše pokyny.

3. Děti chtějí být nezávislé

Stává se to, že dítě neuposlechne, protože si chce dokázat svoji nezávislost. Pokud mu dáte možnost vyjádřit své názory a poskytnete mu svobodu v určitých situacích, tak se bude cítit více nezávisle a méně pravděpodobné, že bude dělat opakované chyby.

Pokud se budete snažit chápat své dítě a budete komunikovat s jasnými vysvětleními, můžete snížit frustraci, kterou cítíte, když vás dítě neposlouchá. Sledujte své chování a snažte se poskytnout dítěti dostatek informací, aby vaše pokyny byly jasné a konkrétní.

Další informace na wikipedii

pro děti

Jaký vliv má autoritativní a demokratický přístup vychovatele na poslušnost dětí:

  • Autoritativní přístup vychovatele může vést k poslušnosti dětí, ale také k potlačení jejich nezávislosti a sebevědomí.
  • Demokratický přístup vychovatele může vést k větší samostatnosti a sebevědomí dětí, ale také k možnému snížení respektu k autoritě.
  • Je důležité najít rovnováhu mezi autoritativním a demokratickým přístupem, který posiluje poslušnost dětí a zároveň podporuje jejich osobní rozvoj.

KREATIVNÍ HRAČKY V AKCI ➡️

Kategorie – Pro maminky

Předchozí článekNejlepší omalovánky pro kluky – doporučené produkty a jejich charakteristiky
Další článekJaké jsou možnosti léčby neplodnosti u žen?
Jsem matka tří dětí a žiju již 7 let v České Republice. Předtím jsem strávila několik let v USA a Anglii. Věnuji se zdravému životnímu stylu a snažím se tuto filozofii přenést i na své děti. Je pro mě důležité, abych jim poskytla všechny potřebné informace a podporu pro jejich rozvoj. Jako autorka tohoto blogu se snažím poskytovat ostatním maminkám užitečné informace a rady, které jim pomohou ve výchově a péči o jejich děti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno